Information och kontakt

Christer Adrian Johansson avled hastigt den 27 oktober 2019. Vi sörjer och saknar honom, och han lämnar efter sig varma minnen av sin person. Med sitt expressiva och starka måleri har han gjort ett stort intryck på många.
För information om Christer, kontakta Rosie – rosie.selmer@gmail.com. For information about Christer Adrian Johansson, please contact Rosie, rosie.selmer@gmail.com